Trasa č.31 Kladrubice - Blatná 19,5 km

Projíždíte typickou Blatenskou krajinou s rozptýlenými lesními remízy, rybníky, žulovými lomy a nádhernými dálkovými výhledy. Přírodními zajímavostmi jsou starý, ale pořád provozovaný, žulový lom v Řečicích (blatenská žula-granodiorit), jeden z nejmladších a zároveň největších rybníků na Blatensku Buzický a nádherný dálkový výhled z vrchu Křesovec u Škvořetic.Celou trasu budou provázet obsazená čapí hnízda.Před opuštěním Lnář je možné projít nový zámek s parkem.Přibližně uprostřed trasy , těsně před Buzicemi , stojí za řekou Lomnicí středověká tvrz z počátku 15.stol. s dochovanými hradbami, baštou a tvrzí