Trasa č.1066 Horažďovice - Strakonice 18 km

Korespondující tok řeky Otavy od samotných hranic okresu až do Strakonic.Nejdůležitější vodní tepna okresu, využívaná hojně vodáky.Před Katovicemi, směrem od Poříčí,míjí ZCHÚ, přírodní rezervaci Kněží horu u Katovic, tvořenou skalnatým srázem nad řekou s typickou teplomilnou vegetací. V počátku století také významné naleziště grafitu.Mezi Pracejovicemi a Strakonicemi , opět na plochách bývalých sejpů, druhá ZCHÚ, přírodní rezervace Bažantnice u Pracejovic, pralesovitý porost tzv. tvrdého luhu v údolí řeky Otavy, s převahou dubu a jasanu. V minulých letech místo výskytu bobra evropského. Ve Střelských Hošticích je dochován komplex budov se zámkem z počátku 18. stol. Za Dolním Poříčím se přejíždí jednoobloukový kamenný most , zvaný Žižkův. Strmý svah nedaleké Kněží hory chránil slovanské hradiště z 8.-9. stol., z něhož jsou patrné zbytky valů a hradeb.