Trasa č.1065 křižovatka s trasou č.312 - Sedlice 7 km

Harmonická krajina budoucího přírodního parku Pálenec, doplněná zámeckým parkem v Čekanicích a významnou ornitologickou lokalitou, rybníkem Mokrým u Sedlice.V Čekanicích je možné nahlédnout do areálu zámku z konce 18. stol. s parkem , v jehož sousedství stojí několik hospodářských budov a pivovar.