Trasa č.1045 Strakonice - Písek 20,2 km

Vedená údolní nivou řeky Otavy,historicky ovlivněná těžbou zlata.Zbytky po jeho těžbě, zvlněné území sejpů, s typickým porostem vřesu, se rozprostírají od Strakonic až po Čejetice,nejpatrnější jsou u Modlešovic (chráněné archeologické naleziště).U vesnice Hajská ZCHÚ přírodní rezervace Tůně u Hajské , kde se v prostoru sejpů vyskytují celoročně i periodicky zaplněné tůně.Ráj obojživelníků a areál výskytu chráněné rostliny žebratky bahenní. U Sudoměře zaujme výběžek Vodňanské pánve , charakteristické zde soustavami rybníků. Při výjezdu ze Strakonic se projíždí kolem hřbitovního kostela sv.Václava , před nímž stojí památník padlým vojákům v 1. sv.válce. Při projíždění Přeborovicemi není možné minout návesní kapli a boží muka na konci vsi. V Čejeticích se dochovaly tři statky s jednoduchými selsko-barokními štíty.